๒ เมษายน ๒๕๖๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

stjbc_author

April 2, 2024

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังวัดสุราษฎร์ธานี กับ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และ ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ มาเรีย

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ที่ อาคารบูรณญาณวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังวัดสุราษฎร์ธานี กับ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และ ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ มาเรีย นำโดย นางสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น นายชวดล ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ มาเรีย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้รับการศึกษาและศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอันเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนในการศึกษาต่อรวมถึงประกอบอาชีพในอนาคต เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา เป็นการดำเนินงานร่วมกัน ที่จะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

stjbc_author

March 28, 2024

14 กุมภาพันธ์ เซนต์ วาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ รำลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และความเสียสละ เซนต์ วาเลนไทน์ ประวัติเพิ่มเติมของท่านนักบุญวาเลนไทน์ https://tiger.acs.ac.th/…/Valentines_Day/St.Valentine.html

stjbc_author

February 14, 2024

ทรงพระเจริญ วันที่ 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ทรงพระเจริญ วันที่ 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

stjbc_author

January 9, 2024

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี

stjbc_author

January 9, 2024

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

stjbc_author

December 7, 2023

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

stjbc_author

December 6, 2023
1 2 15