กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัส ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

January 18, 2024

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567

ในวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

January 9, 2024

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัสบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

January 9, 2024

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566

ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

December 20, 2023

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัสบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

December 14, 2023

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

December 12, 2023

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัสบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

December 7, 2023

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัสบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

December 1, 2023

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัสบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

December 1, 2023

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

December 1, 2023
1 2 14