26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ภาษาอังกฤษ : International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกร่วมกันตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน