๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันอานันทมหิดล

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันอานันทมหิดล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ พระมหากษัตริย์ผู้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทย