๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น