๓ มิถุนายน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าและผู้บริหาร สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ-สกสอ และ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น