๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้