โครงการ International Peace Day 2022

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ขอ ประชาสัมพันธ์โครงการ International Peace Day 2022 สำหรับผู้เรียนที่สนใจมีรายละเอียดรอบที่ 1: การคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษรอบที่ 2: คัดเลือก 300 คน เพื่อเข้าร่วมค่ายออนไลน์พัฒนาผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่รอบรองชนะเลิศรอบที่ 3: คัดเลือก 30 คนเพื่อเข้าค่าย 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. 2022 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน International Peace Day 2022รอบที่ 4: ตัวแทนทั้ง 30 คนจัดกลุ่มแข่งขัน Pitching ในวันที่ 21 ก.ย. 2022 ณ กรุงเทพฯหากผู้เรียนท่านใด สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและกรอกใบตอบรับ (ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษา)