เชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เบื้องต้น คอร์สที่ 3

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เบื้องต้น คอร์สที่ 3
ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 15.20-16.50 น.
ผ่านช่องทาง Zoom meeting

-อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
-อบรมพร้อมรับใบประกาศออนไลน์(คอร์สที่3)

*ลงทะเบียนอบรมได้ที่
https://forms.gle/gj9PiM1TWGTKNBTcA