สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น