วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และ ศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น