วันที่ ๔ พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล เป็นอีกวันที่สำคัญต่อคนไทย เพราะวันนี้เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี แต่เดิมวันฉัตรมงคลเป็นพิธีที่จัดขึ้นเฉพาะในเขตพระราชฐานและมีพระราชดำริว่าควรสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น