วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี๒ เมษายน ๒๕๖๖.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น