รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกท่าน ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา