ประชุมหารือเตรียมการทำผลการดำเนินงานและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และบุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ได้หารือเตรียมการทำผลการดำเนินงานและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ โดยบุคลากรทำการปฏิบัติหน้าที่ work from home เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)