ประชุมร่วมการแลกเปลี่ยนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิต นำโดย นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น พร้อมด้วย นายวิทิต เติมผลบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน cyf จังหวัดนครพนม ได้ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในศูนย์ฝึกอีกทั้งยังมีสมาคมอาสาสร้างสุข เข้ามาร่วมพัฒนาและส่งเสริมติดตามผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้วด้วยในครั้งนี้