ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ร่วมประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม กระทรวงยุติธรรม และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ณ ห้องประชุม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม