ประชาสัมพันธ์ผู้เรียนที่เข้ารับวัคซีน Pfizer ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ผู้เรียนที่เข้ารับวัคซีน Pfizer

กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีน Pfizer สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีด โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 เวลา 08.00-16.00 น.

เอกสารจำเป็นที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน

  1. ตรวจสอบรายชื่อกับทางศูนย์การเรียน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  3. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์(ที่ส่งให้ทางโรงเรียน) ตัวจริงพร้อมลายเซ็น
  4. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้เรียน นักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ตัวจริงพร้อมลายเซ็น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-3545953 / 065-6498955