ติดต่อศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

ติดต่อศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

ตำแหน่งที่ตั้ง

120/230 หมู่ 1 ห้อง 301-302 (ชั้น 3) ถนนวัดโพธิ์ - ในลึก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์เดิม)

เบอร์โทร

077-960177 , 0853545953

Email

St.teresa.southern@gmail.com