กิจกรรม ปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่น 12/65 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565

ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่น 12/65 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)