กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตปะจำวันที่ควรรู้

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตปะจำวันที่ควรรู้วันเสาร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00 ถึง 11.30 น.เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.00 น.ปิดระบบลงทะเบียนหากต้องการเข้าร่วมการประชุมใน Google Meet ให้คลิกลิงก์นี้ https://meet.google.com/qdz-izqa-mta หรือเปิด Meet และป้อนรหัสนี้ qdz-izqa-mtaอบรมฟรี/ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 70 คน)*ลงทะเบียนอบรมได้ที่* https://forms.gle/GedTvDKr8GR4q5Ui8