กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ผู้เรียนวันพุธ) โดยมีการจัดอบรมในเรื่องของการสร้างแบรนด์ และการตลาดออนไลน์ อบรมโดย นายภาณุศรัณย์ ศรปาลีนันท์ และมี นายชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)