กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” วันที่ 15 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกพิจิตร อังศุภานิช ผู้กำกับการสอบสวน บก.สส. ตำรวจภูธรภาค1 ช่วยราชการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี / สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี / สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ / สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง และมี นายชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)