กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “ศิลปะสร้างอาชีพ” โดยมี ท่านวิทยากร ครูพี่น้ำน้อย ปรียศรี พรหมจินดา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตนร่วมกับศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “ศิลปะสร้างอาชีพ” โดยมี ท่านวิทยากร ครูพี่น้ำน้อย ปรียศรี พรหมจินดา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)