กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เบื้องต้น คอร์สที่ 4

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เบื้องต้น คอร์สที่ 4ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.20-16.50 น.ผ่านช่องทาง Zoom meeting-อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย-อบรมพร้อมรับใบประกาศออนไลน์(คอร์สที่4)*ลงทะเบียนอบรมได้ที่https://forms.gle/psTfyqZdo9725cKx6