กิจกรรมปฐมนิเทศให้ผู้เรียนใหม่/การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้ผู้เรียนใหม่/การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน สงขลา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ ยะลา (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)