กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่น 12/65 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่น 12/65 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)