กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่/การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฏร์ธานี (ผู้เรียนวันอังคาร) ร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)