กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) โดย ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา ตลอดจนคณะผู้บริหารร่วมพบปะผู้เรียนผ่านโปรแกรม Zoom meeting