กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดย ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา ตลอดจนครูผู้สอนร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระบบการเรียน วิธีการเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์