กิจกรรมของศูนย์ฯ

การวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

การวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผู้เรียนแต่ละคนมีความพร้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะเข้ารับการวัดและประเมินผลในครั้งนี้

การวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รอบวันอังคาร

การวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รอบวันอังคาร

ในวันที่ 30 มกราคม 2567ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผู้เรียนแต่ละคนมีความพร้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะเข้ารับการวัดและประเมินผล โดยมีอาจารย์ ศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษา และ นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ได้กล่าวให้คำแนะนำการใช้ชีวิต ให้แนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และให้กำลังใจผู้เรียนที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/ 2566 นี้

เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566  ณ โรงเรียนเวียงสระ จังหวัสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเวียงสระ จังหวัสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์นพร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียนและหัวหน้าแรกรับและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเวียงสระ จังหวัสุราษฎร์ธานีโดยรับรางวัลเหรียญเงิน ทั้งนี้ทางศูนย์การเรียนขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของผู้เรียนในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา  ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566  ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์นพร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียนและหัวหน้าแรกรับและเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัสุราษฎร์ธานีโดยรับรางวัลเหรียญเงิน คะแนน 71 คะแแนนทั้งนี้ทางศูนย์การเรียนขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของผู้เรียนในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

เข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพลายเส้น และ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา  ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566  ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพลายเส้น และ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์นพร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียนและหัวหน้าฝ่ายการศึกษาครูการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพลายเส้น และ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงทั้งนี้ทางศูนย์การเรียนขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของผู้เรียนในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

กิจกรรมปฐมนิเทศให้ผู้เรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 /การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

กิจกรรมปฐมนิเทศให้ผู้เรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 /การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้ผู้เรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 /การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัสบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)