กิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในศูนย์การเรียนฯ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในศูนย์การเรียนฯ โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้รับการการสนับสนุนจาก (สสส.)เพื่อสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยร่วมกันในครั้งนี้