กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน สงขลา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ ยะลา (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)