กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรม การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน สงขลา (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)