กิจกรรมการปฐมนิเทศรุ่น 10/65 การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้ผู้เรียนใหม่ รุ่น 10/65 การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน สงขลา (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)