กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)