กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันที่ 13 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกท่าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุน รวมทั้ง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรและศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง รู้ทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้กับผู้เรียนในศูนย์การเรียน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.พิจิตร อังศุภานิช ผกก.(สอบสวน)บก.สส.ภ.1 ช่วยราชการ ภ.จว.สมุทรปราการ ที่สละเวลามาให้ความรู้สำหรับผู้เรียนเรา ผ่าน zoom meeting และในช่วงบ่ายมีการจัดอบรมในเรื่องของการสร้างแบรนด์ และการตลาดออนไลน์ อบรมโดย นายภาณุศรัณย์ ศรปาลีนันท์ และมี นายชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)