กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ผู้เรียนวันพุธ) โดยมีการจัดอบรมในเรื่องของพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ&ผู้ประกอบการ อบรมโดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ และมี นายชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)