กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฏร์ธานี (ผู้เรียนวันอังคาร) ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)