กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ผู้เรียนวันพุธ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)