กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพุธที่ 06 กรกฎาคม 2565

ในวันพุธที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ผู้เรียนวันพุธ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)