กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม ผ่านโปรแกรม Zoom

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี