กิจกรรมการปฐมนิเทศรุ่น 1/66 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่น 1/66 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)