กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่น 2/66 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครู ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่น 2/66 และ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)