กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่น 2/66 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครู ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่น 2/66 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ยะลา (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)