การแข่งขันโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์นพร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียน นำผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี