การสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองและผู้เรียนผู้เรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้ให้ศูนย์การเรียนฯ สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ทางศูนย์การเรียน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองหรือผู้เรียน ตอบแบบตอบรับแจ้งความจำนงการฉีดวัคซีนดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่อทางศูนย์การเรียน จะได้ทำการสรุปรายชื่อ ส่งให้สำนักงานเขตฯ ตามหนังสือแจ้งของทางเขตฯ และปฎิบัตตาม Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนตามลำดับต่อไป

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ)

ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น🙏🏻

หมายเหตุ : สถานที่ฉีดยังไม่ได้ระบุ ว่าเป็นที่ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น หรือที่ใด