การวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผู้เรียนแต่ละคนมีความพร้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะเข้ารับการวัดและประเมินผลในครั้งนี้