การวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รอบวันอังคาร

ในวันที่ 30 มกราคม 2567ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผู้เรียนแต่ละคนมีความพร้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะเข้ารับการวัดและประเมินผล โดยมีอาจารย์ ศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษา และ นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ได้กล่าวให้คำแนะนำการใช้ชีวิต ให้แนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และให้กำลังใจผู้เรียนที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/ 2566 นี้