การรับโล่รางวัล ในงาน “การบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่และการจัดงานแสดงผลงานของ Best Practice ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ “

วันที่ 23 มิถุนายน 2565นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)นางสาว ศุภรดา จึงสำราญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้รับเชิญเข้าร่วมการรับโล่รางวัล ในงาน “การบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่และการจัดงานแสดงผลงานของ Best Practice ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นประธานในพิธี และขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายท่านอาจารย์พรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(แห่งประเทศไทย)ในการรับเชิญเข้าร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย